torsdag 8 maj 2014

Författare

Strax före jul fick jag en spännande förfråga. Majemaförlaget kontaktade mig och undrade om jag kunde hjälpa till med en lärarhandledning i en bokserie för barn i förskoleåldern. Böckerna bearbetar begreppen prepositioner, adjektivkomparering och verbtempus. Mitt uppdrag var att komplettera lärarhandledningen med sånger, lekar, ramsor, mm. Amelie Grape som kommit med idén till bokserien är logoped. I sitt jobb har hon saknat bra material runt just dessa begrepp och tog till slut saken i egna händer. Nu finns böckerna att beställas på www.majema.se. 
Behöver väl inte säga det, men dessa böcker borde självklart finnas på alla förskolor och i alla hem där barn i förskoleåldern bor! 

OBS! Spana in sista namnet på lärarhandledningen. ;)

1 kommentar: